Haluan rakentaa oikeudenmukaista kestävää taloutta ja turvata laadukkaat palvelut

Suomen talous on selvinnyt koronapandemian ja Venäjän käynnistämän Ukrainan hyökkäyssodan aikana kansainvälisestikin vertaillen melko hyvin. Työllisyys on nyt ennätyksellisen korkealla tasolla. Työllisten määrä on kehittynyt kuluvalla hallituskaudella siten, että Suomi on kokoaikatyöllisten määrässä peräti Pohjoismaiden ykkönen.

Julkista taloutta tulee vahvistaa ja vauhdittaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävillä talouskasvua edistävillä rakenneuudistuksilla. Meidän tulee jatkossakin edelleen parantaa tuottavuutta, nostaa työllisyyttä ja pitää huolta nykyisestä työvoimasta. Lisäksi tulee muuttaa verotusta oikeudenmukaisemmaksi ja karsia harmaan talouden porsaanreikiä verotuksesta.

Meidän tulee myös panostaa koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.
Tarvitsemme lisää työpaikkoja ja talouden toimintaedellytyksien parantamista unohtamatta PK yrityksiä ja yksinyrittäjiä. Haluan kuulla työntekijöiden ääntä ja palautetta sekä rakentaa reilumpaa työelämää työntekijöiden näkökulmasta.

Tämän lisäksi tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ja tehokkuuden lisäämistä sekä myös sopeutustoimia eli menoleikkauksia. Mahdolliset sopeutustoimet tulee kuitenkin toteuttaa oikeudenmukaisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla katsoen Suomen tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä eteenpäin – politiikka kun näet harvoin on pikavoittoja – ennemmänkin se on kestävyyslaji ja tarkoittaa määrätietoista pitkäjänteistä päätöksentekoa sekä asioihin vaikuttamista periksi antamatta. Tarvitaan avointa keskustelua kipeistäkin asioista ja reilusti epäkohtien esille tuomista.

Meidän tulee pitää kiinni hyvinvointivaltiosta, jonka edelliset sukupolvemme ovat kovalla työllä rakentaneet. Leikkauksia ei tule kohdistaa sellaisiin toimiin, jotka uhkaavat talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Hyvinvointiyhteiskunnan periaatteiden mukaisesti kaikista pitää pitää huolta, siksi säästöjä ei pidä hakea heikoimmassa asemassa olevien ihmisten perustoimeentulosta. Heikoimmilta leikkaamisen sijaan tulee hakea ratkaisuja julkisen hallinnon tehostamisesta ja verotuksen oikeudenmukaistamisesta sekä tukirakenteiden uudistamisesta. En todellakaan ei halua, että tavallisten palkansaajien, pienituloisten yrittäjien tai eläkeläisten tuloverotusta kiristetään – ennemminkin pienituloisten verotusta tulisi keventää ja samalla rakenteellisesti muuttaa verotuksen painopisteitä ja yritystukien muotoja.

Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. On myös pidettävä kiinni Suomen pärjäämisestä kansainvälisesti. Tämän vuoksi meidän on vahvistettava koulutusta ja nostettava osaamistasoa. Yritykset tarvitsevat osaavaa henkilöstöä muuttuvassa toimintaympäristössä ja teknologiakehityksen kelkassa. Jatkuvan koulutuksen ja etenkin aikuiskoulutuksen osuus on ollut kasvussa – tämä trendi jatkunee ja siksi on tarpeen tukea elinikäisiä oppimispolkuja sekä täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia vastaamaan yksilöiden urapolkujen edistämistä sekä yrityselämän uusia haasteita.

Hyvinvointiin kuuluu myös sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtiminen. Sotealueiden riittävän rahoituksen turvaaminen ja niiden toimintaedellytysten vahvistaminen ovat hyvän hoivan ja perusterveydenhuollon ehdottomat edellytykset. Jokaisella on oikeus päästä hoitoon ja saada laadukasta, oikea-aikaista sekä hyvää hoitoa. Hoitaja- ja lääkäripula on huutava koko maassa – tarvitsemme lisäpanostuksia sekä ammatilliseen koulutukseen että palkkauksen uudistamiseen. Hoitajat ovat palkkansa ansainneet – hyvä laadukas hoito ei toteudu ilman riittävää määrää tekeviä käsipareja. Jos resurssit ovat liian pienet, seuraa uupumista ja alanvaihtoa – tämä huolestuttava trendi tulee kääntää parempaan suuntaan, jotta voimme tarjota laadukkaita terveydenhoitopalveluita tulevinakin vuosina. On meidän velvollisuutemme huolehtia hyvistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta.

Jotta voimme pitää sekä palvelumme laadukkaina on selvää, että pidemmällä aikavälillä julkista taloutta on vahvistettava. Hyvinvointivaltion rahoituspohjan turvaaminen edellyttää pitkäjänteisiä toimia sekä useamman vaalikauden mittaista ohjelmaa, jotta velkaantumisen aiheuttamia uhkia voidaan torjua.
Suomen tulevaisuus on tämän päivän tekoja sekä päätöksiä – kova oikeistolainen politiikka ei sovi arvoihini. Talouden kestävyyden turvaaminen on välttämätöntä, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Siksi haluan olla mukana päätöksenteossa sinua varten suurella sydämellä sinua kuullen. Voisinko olla juuri sinun ehdokkaasi kevään eduskuntavaaleissa – sinä päätät!

Päätöksenteossa ja talouspolitiikassakin kyse on arvovalinnoista, valitse #siksiHeli

Kommentit

Jätä kommentti