Eriarvoistumista voidaan torjua päätöksillä ja hoitoonpääsyä tulee tehostaa

Erot suomalaisten varallisuudessa ovat kasvaneet. Yksi syy varallisuuden kasautumiselle on suomalainen verojärjestelmä, jossa ansiotulojen ja pääomatulojen verotus on erotettu toisistaan. Mielestäni samansuuruisesta tulosta pitäisi maksaa saman verran veroa, onpa kyse sitten palkkatulosta tai pääomatulosta. Tilanne, jossa rikkain prosentti maksaa suhteellisesti vähemmän veroja kuin keskituloinen palkansaaja, on kaukana oikeudenmukaisesta.

Varallisuuden kasautumisessa on kyse paitsi oikeudenmukaisuudesta, myös demokratian toteutumisesta. Suurituloisilla alueilla äänestetään pienituloisia alueita aktiivisemmin, tällöin pienituloisten ääni jää yhteiskunnassa helposti kuulumatta – siksi pienituloisten ja palkansajien on tärkeä käyttää äänioikeuttaan.

Yksi keino korjata tilannetta olisi ottaa käyttöön yhtenäinen tuloverotus, jossa sekä ansiotuloja että pääomatuloja verotettaisiin samalla tavalla. Tämä lisäisi verotuksen oikeudenmukaisuutta ja kannustaisi nykyistä paremmin työntekoon.


Mielestäni köyhyyden torjuntaan pitää tarttua päättäväisesti. Köyhyysriski koskettaa etenkin lapsiperheitä ja pitkäaikaistyöttömiä. Paras tapa vähentää köyhyyttä on huolehtia riittävästä sosiaaliturvasta. Siksi esimerkiksi kokoomuksen esittämät leikkaukset sosiaaliturvaan pääasiassa hyvätuloisille suunnattujen veronkevennysten rahoittamiseksi ovat vastuuttomia ja pahentaisivat pienituloisten ahdinkoa.


Myös vahvasta hyvinvointivaltiosta ja peruspalveluista huolehtiminen on tärkeää taistelussa eriarvoisuutta vastaan. Haluan omalta osaltani huolehtia siitä, että peruskoulun, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja vanhustenhoidon kaltaiset palvelut ovat kaikkien saatavilla aina tarvittaessa lompakon paksuudesta riippumatta – tämän eteen tahdon tehdä töitä koko sydämestäni.

Hoitotakuun toteutumista tulee viedä eteenpäin, kiireetön hoito on rapautunut. Pitkät määräajat ja perusterveydenhuollon pienet resurssit ovat johtaneet hoidon viivästymiseen, päivystysten ruuhkautumiseen ja erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuun. Hoitotakuun avulla vahvistetaan perusterveydenhuollon palveluja sekä parannetaan palvelujen saatavuutta. On tärkeää, että hoitoon pääsee ajoissa, jotta vaivat ja ongelmat eivät pääse kasautumaan ja pitkittymään. Tämä lisää ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee myös mm. työkyvyttömyyttä.

Hoitotakuun toteuttaminen vähentää päivystysten kuormitusta, kun kiireettömissä asioissa ei tarvitse enää lähteä päivystykseen jonottamaan. Mielestäni hoitoa pitää saada jatkossa nykyistä joustavammin – esimerkiksi terveyskeskusten aukioloaikoja laajentamalla, omalääkärimallilla ja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Kaikki eivät kuitenkaan osaa tai muutoin voi asioida sähköisten palveluiden kautta, siksi on tärkeää samalla varmistaa myös puhelinpalveluiden toiminta, jotta kaikki saavat tasavertaisesti yhteyden terveydenhoidon palveluihin. Ikäihmisiltä tulee paljon palautetta puhelinpalveluiden toimimattomuudesta – tätä viestiä ole osaltani vienyt myös eteenpäin.

Hoito- ja hoivatyön arvostusta pitää nostaa – alan palkkaus tulee saada kuntoon ja parantaa työolosuhteita. Hyvä hoito ei toteudu ilman tekeviä käsipareja ja riittäviä resursseja. Henkilöstömäärän lisäämiseksi tarvitaan toimenpiteitä sekä valtiolta että hyvinvointialueilta.
Seuraavan hallituksen tärkeä tehtävä on hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen turvaaminen, jotta palvelut voidaan pitää laadukkaina, riittävinä ja oikea-aikaisina.

Eriarvoisuuden vähentämiseen tarvitaan poliittisia päätöksiä ja poliittista tahtoa. Haluan olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa jokainen voi kokea osallisuutta ja jossa jokaisesta lapsesta ja nuoresta voi tulla mitä tahansa asuinpaikasta, sukupuolesta ja vanhempien lompakon paksuudesta riippumatta. 

Sinua varten suurella sydämellä  #siksiHeli

Heli Hallikainen
Eduskuntavaaliehdokas,
Kunnanhallituksen jäsen, valtuutettu

Mäntsälä

Kommentit

Jätä kommentti