Helin paikallinen vaikuttaminen

Vuosien varrella kirjailemani aloitteeni ja asiat, joita olen ajanut – lista on pitk√§, valitse #siksiHeli ūüėä

Olen kolmannen kauden valtuutettu ja istun toista kautta parhaillani Mäntsälän kunnanhallituksessa. Lähdin kirjaamaan listaa aloitteista, joita olen kirjaillut ja joita olen ollut edistämässä. Listasta tulikin aika hämmästyttävän pitkä ja itseänikin piti ihan muistuttaa, mitä kaikkea on vuosien aikana tullut puuhattua. Listaa lukiessa voinee todeta, että olen ollut sangen aloitteellinen Рtätä toimintatapaa aion päätöksenteossa jatkossakin noudattaa.
Moni valtuutettu istuu kokouksissa kyll√§ vuosikausia l√§sn√§, mutta aloitteellisuus ei sitten nousekaan isompaan rooliin. Itse ajattelen niin, ett√§ huomatessani jonkun ep√§kohdan tai parannusehdotuksen teen siit√§ aloitteen, jotta asia tutkitaan kunnan p√§√§t√∂ksenteossa. Moni kirjailemani aloite onkin sittemmin kantanut hedelm√§√§ kaikkien yhteiseksi hyv√§ksi ‚Äď eli tehty ty√∂ ei todellakaan ole mennyt hukkaan, t√§st√§ saan olla kiitollinen.  

Mik√§li minut valitaan eduskuntaan tulen aktiivisesti osallistumaan p√§√§t√∂ksentekoon. Tulen joka tapauksessa olemaan aloitteellinen my√∂s jatkossakin ‚Äď pitk√§j√§nteinen ty√∂ yhteisten asioiden eteen jatkuu varmasti.

Valtuustoaloite Mäntsälän asukasluvun lisääminen ja perheiden tukeminen 23.5.2022

Aloitteessa esitet√§√§n, ett√§ M√§nts√§l√§ tutkii mahdollisuutta alkaa maksaa ‚ÄĚvauvarahaa‚ÄĚ jokaisesta M√§nts√§l√§ss√§ syntyv√§st√§ uudesta lapsesta 500 ‚ā¨ / syntyv√§ m√§nts√§l√§l√§inen vauva.
Lis√§ksi esitet√§√§n, ett√§ M√§nts√§l√§ss√§ aletaan maksamaan 2000 ‚ā¨ tukea M√§nts√§l√§ss√§ sijaitsevan ensiasunnon ostajalle / M√§nts√§l√§√§n ensiasunnon rakentavalle sek√§ edellytet√§√§n, ett√§ selvitet√§√§n my√∂s muita konkreettisia M√§nts√§l√§n pitovoiman lis√§√§miskeinoja.
Tämän aloitteen käsittely on kunnan päätöksenteossa vielä kesken.

Valtuustoaloite 21.6.2021 Metsäeskarit ja kodat säilytettävä

Kirjailemassani aloitteessa esitetään, että Mäntsälän tulee jatkossakin tarjota perheille metsäeskaria vaihtoehtona esiopetukseen. Keskustan alueella tulee säilyä kota ympäristöineen metsäeskarin sekä alueen muiden koulujen ja päiväkotien käytössä.

Lisäksi esitetään, että kunta tutkii mahdollisuutta kehittää Taikametsän eskarin kodan aluetta käytettäväksi myös asukkaiden muuhun virkistyskäyttöön esikoulun toiminta-aikojen ulkopuolella. Taikametsän kodan alue tulee säilyttää ja sen metsäistä puistoaluetta tulee edelleen kehittää. Keskustan alueella tulee jatkossakin olla metsäinen virkistysmahdollisuus ja kota käytettävissä.

Aloite jätettiin SDP valtuustoryhmän nimissä. Amandan päiväkoti on valmistumassa ja kunnassa ollaan säilyttämässä metsäeskarit yhtenä varhaiskasvatuksen esiopetuksen vaihtoehtona tulevaisuudessakin.

Valtuustoaloite 3.5.2021 työtyytyväisyyden säännöllinen mittaus

Mäntsälän kunta haluaa profiloitua hyvänä haluttuna työnantajana ja välittää työntekijöistään sekä heidän työtyytyväisyydestään.

Kirjailemassani aloitteessa esitetään, että Mäntsälän kunta hankkii sähköisen työtyytyväisyyskyselyjärjestelmän ja alkaa säännöllisesti mittaamaan työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Aloite jätettiin SDP valtuustoryhmän nimissä. Kunnassa on toteutettu koronan aikaan työtyytyväisyyden pulssi kyselyitä ja työtyytyväisyyteen kiinnitetään huomiota.

Valtuustoaloite 7.12.2020 jätehuollon Sorttiasema Mäntsälään

Mäntsälän alueella ei ole suurempien jätteiden, kuten huonekalujen ja kuntalaisten rakennusjätteiden ym. käsittelyyn tarkoitettua sorttiasemaa ja siksi kunnassa on ongelma jatkuvasti luontoon ja metsäteiden varsille luvattomasti jätetyt isokokoiset kalusteet, koneet ja muut jätteet. Pitkä matka naapurikuntien jätteiden lajitteluasemille ei ole tarkoituksenmukaista eikä edistä jätteiden asianmukaista käsittelyä.

Kirjailemassani aloitteessa esitämme, että Mäntsälä tutkii mahdollisuuksia saada
sorttiasema Mäntsälään keskustan kaava-alueelle ja on aktiivisesti
yhteydessä sen perustamista koskien alueen toimijoihin.

Kirjailemani aloite jätettiin SDP valtuustoryhmän nimissä.


Valtuustoaloite 24.8.2020 Vesiliikuntakeskuksen sijaintivaihtoehdon selvittäminen Isolammin ympäristöön Kapulin alueelle

Aloitteessa esitetään, että kunta tutkii vaihtoehdon sijoittaa Vesiliikuntakeskus Isolammin lammen läheisyyteen Kapulin alueelle. Sijaintivaihtoehdossa on tutkittava datacenterin ylijäämälämmön hyödyntäminen hankkeessa sekä arvioitava sen vaikutus kustannussäästöihin verrattaessa muihin vesiliikuntakeskukselle kaavailtuihin sijaintivaihtoehtoihin.

Valtuustoaloite Mäntsälän järvien tilan kohentamiseksi 22.6.2020

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, 9.6.2020 kokouksen asialistan pykälässä § 65 Mäntsälän järvien veden laatu vuosina 2018 Р2019 todetaan, että kahden Mäntsälän järven tilanne on huonontunut merkittävästi. Huolestuttavin tilanne on Isojärvellä ja Kilpijärvellä, jotka ovat pudonneet uudessa arvioinnissa huonoon ekologiseen tilaan.

Kirjailemassani aloitteessa esitämme, että kunta ryhtyy yhdessä Maaseututoimen, paikallisten maanomistajien, kalastuskuntien, kyläyhdistysten ja muiden asianomaisten kanssa pikaisiin konkreettisiin toimiin kunnan alueen järvivesien laadun kohentamiseksi ja toteuttaa vesiensuojelutoimenpiteitä erityisesti huonoon ekologiseen tilaan vajonneiden Isojärven ja Kilpijärven tilan kohentamiseksi. Kilpijärven tilasta toteutetun opinnäytetyön toimenpidesuosituksia tulee ryhtyä toteuttamaan ja samalla huomioida muidenkin kunnan alueen järvien tarvitsemat toimenpiteet.
Aloite jätettiin SDP valtuustoryhmän nimissä ja asia on sen jälkeen edennyt. Kunta on saanut valtionrahoitusta järvien tilan kohentamiseen, asiasta on järjestetty kuntalaistilaisuuksia sekä tehty toimintasuunnitelmia, joita kunta on lähdössä toteuttamaan.

Valtuustoaloite 16.9.2019 Kunnantalon asiakaspaikkojen lisääminen ja työntekijöiden autopaikat

Kirjailemassani aloitteessa esitetään, että kunnantalon parkkipaikat tulisi kartoittaa ja tehdä uusjako siten, että etuoven suunnalla vapautuisi enemmän asiakaspaikkoja. Kunnan eri toimintojen tarvitseman autopaikkamäärät ja työntekijöille varatut autopaikat tulisi tarkistaa sekä ryhmitellä paikat uudestaan siten, että väliin ei jää tyhjiä paikkoja ja etualalta vapautuisi lisää asiakaspaikkoja.

Mahdollisuuksien mukaan tonttia tulisi myös tarkastella, voidaanko jostakin kohtaa tehdä lisää uusia paikkoja paikoitustilanteen helpottamiseksi. Työntekijöiden autopaikkamaksut tulisi tarkastaa ja neuvotella myös Keusoten kanssa siten, että päästäisiin tilanteeseen, jossa työntekijät ovat keskenään samanarvoisessa asemassa.

Kirjailemani aloite jätettiin SDP ryhmän nimissä. Aloitetta on käsitelty päätöksenteossa pitkään ja kunnantalon parkkipaikat on nyt muutettu siten, ettei kunnantalolla ole nimettyjä paikkoja, joten paikkoja voidaan käyttää joustavasti. Lisäksi sähköpaikkojen maksusta on nykyään luovuttu, joten työntekijät voivat käyttää paikkoja ilman maksuja.

Mäntsälän kunnanvaltuusto, valtuustoaloite 5.2.2018 Pieni pururata Riihenmäen koulun viereen

Aloitteen tavoite on liikunnan edistäminen ja lähiliikuntapaikkojen tarjoaminen asukkaille liittyen osana Mäntsälän kunnan strategiaa. Aloitteessa esitettiin, että pieni pururata Riihenmäen koulun viereiseen metsään toteutettuna täydentäisi koko asuinalueen liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia lisäten alueen viihtyisyyttä ja parantaen koulun liikuntamahdollisuuksia.
Kirjailemani aloite jätettiin Mäntsälän Sdp:n valtuustoryhmän nimissä. Mäntsälän kunta on toteuttanut pururadan Riihenmäen koulun viereen Рvaltuustoaloite on siis kantanut hedelmää.

Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän yhtymävaltuusto 8.2.2018, Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille Sote-kuntayhtymän alueella

Aloite siit√§, ett√§ Keusote aloittaa nuorten maksuttoman ehk√§isyn tarjoamisen. Kuntayhtym√§n alueella oli ennen aloitetta vaihtelevaa k√§yt√§nt√∂√§ maksuttoman ehk√§isyn tarjoamisessa nuorille. Osa kuntayhtym√§n kunnista t√§t√§ jo tarjosi – osa ei. Alueen asukkaat olivat siksi eriarvoiseen asemaan kesken√§√§n. Kuntayhtym√§n palveluita ja k√§yt√§nteit√§ tulee yhten√§ist√§√§. T√§m√§n asian huomioiminen eteni valtuustoaloitteen my√∂t√§ k√§sittelyyn ja Keusote aloitti nuorten maksuttoman ehk√§isyn kokeilun.  


Valtuustoaloite 27.3.2017 liikkuva nuorisotila – ”nuokkaribiili”

Aloitteessa esitet√§√§n, ett√§ M√§nts√§l√§ ottaa k√§ytt√∂√∂n liikkuvan nuorisotilan ‚ÄĚnuokkaribiilin‚ÄĚ, jolla nuorisotoimi voi paremmin jalkautua nuorten pariin sek√§ ulottaa nuorisotoimen palvelut koko kunnan alueelle my√∂s sivukyliin. Kunta otti aloitteen j√§lkeen k√§ytt√∂√∂n liikkuvan auton nuorisotoimen k√§ytt√∂√∂n. Autoa on hy√∂dynnetty sittemmin laajemminkin.

Valtuustoaloite 27.3.2017 Koulujen iltapäivätoimintapaikka jokaiselle 1. luokkalaiselle

Aloitteessa esitet√§√§n, ett√§ kunta turvaa jokaiselle 1. luokkalaiselle koulun iltap√§iv√§toimintapaikan ‚Äď t√§m√§ siksi, ett√§ joillekin kouluille ei iltap√§iv√§toimintaa oltu j√§rjestetty ja M√§nts√§l√§st√§ vanhemmat pendel√∂iv√§t paljon p√§√§kaupunkiseudulle t√∂ihin, jolloin pienet koululaiset ovat iltap√§ivisin paljon yksi, mik√§li iltap√§iv√§toimintaa ei ole tarjolla.

Nykyään Mäntsälässä on tarjolla jokaiselle 1. luokkalaiselle iltapäivätoiminnan paikka.

21.3.2016 Valtuustoaloite ‚Äď Valvoja monitoimitalolle

Aloitteessa esitet√§√§n, ett√§ kunta palkkaa monitoimitalolle henkil√∂kuntaa, joka huolehtii tiloista ja valvoo toimintaa. Tilojen ollessa auki paikalla tulee aina olla teht√§viens√§ tasalla olevaa valvontahenkil√∂st√∂√§. Aloitteessa kehotetaan my√∂s selvitt√§m√§√§n vaihtoehtona pitk√§aikaisty√∂tt√∂mien ty√∂llist√§mist√§ monitoimitalon henkil√∂kunnaksi. 
Aloite oli tärkeä, koska monitoimitalo oli auki osin ilman henkilökuntaa ja sieltä mm. varastettiin tavaroita pukuhuoneista sekä tehtiin ilkivaltaista sotkemista ja paikkojen rikkomista. Harrastamisen tulee olla turvallista, siksi tilojen tulee olla asianmukaisesti valvottuja.

Esitys ‚Äď 25.8.2015 Sivistyslautakunnan esityslistan pyk√§l√§ 5 – iltap√§iv√§toiminnan maksut

Kirjailemassani aloitteessa esitetään 20% sisaralennuksen käyttöön ottamista Mäntsälässä iltapäivätoiminnan maksuihin.

Yksitt√§isille perheille, joihin asia kohdistuu, on sisaralennuksen taloudellinen vaikutus eritt√§in merkityksellinen. Monikkoperheiss√§ sek√§ sellaisissa perheiss√§, joissa syntyneiden lasten ik√§ero on niin pieni, ett√§ kaksi lasta on samaan aikaan iltap√§iv√§toiminnassa ja yht√§aikainen maksurasite on tavallista suurempi kustannusten kohdistuessa kahden lapsen osalta samanaikaisesti. Kunnallisissa p√§iv√§hoitomaksuissa sisaralennukset ovat vakiintunut k√§yt√§nt√∂ ‚Äď sisaralennusten huomioiminen my√∂s iltap√§iv√§toiminnan maksuissa on perusteltua. Suomen Monikkoperheet Ry on perustellut iltap√§iv√§toiminnan sisaralennuksia sek√§ 2012 kuntavaaliteeseiss√§ ett√§ my√∂s kannanotossaan koskien nykyisen hallituksen perheit√§ koskevia linjauksia.

Esityksen jälkeen Mäntsälä on ottanut sisaralennuksen käyttöön.

Valtuustoaloite 27.4.2015 koulujen uimaopetus Mäntsälässä

Aloite liittyen uimataidon opetuksen kehittämiseen ja koululaisten uimataidon mittaamiseen sekä tilastoimiseen. Aloite on tärkeä Mäntsälälle, jossa ei vielä ole omaa uimahallia, koska SUH valtakunnallisten tutkimusten mukaan uimataito on heikompi alueilla, joissa ei ole uimahallia.

Liittyy henkil√∂kohtaiseen mottooni ‚ÄĚyksik√§√§n ei huku‚ÄĚ, joka viittaa siihen, ett√§ yksikin uimataidon puutteessa sattunut hukkumiskuolema on liikaa.

Aloitteen jälkeen Mäntsälän koulujen uimaopetusta on hieman lisätty ja varhennettu alemmille luokille lähemmäs uimataidon oppimisen herkkyyskauden ikää. Lisäksi aloitettiin koululaisten uimataidon mittaaminen ja tilastoiminen.

Kirjallinen ponsi ‚Äď M√§nts√§l√§n sivistyslautakunta 28.4.2015 esityslistan kohta 5 ‚Äď liikuntalain uudistuminen

Liikuntalaki uudistui ‚Äď ponnessa esitet√§√§n, ett√§ kunnassa edistet√§√§n kuntalaisten kuulemista ja kuntalaisten tahdonilmaisujen kunnioittamista kunnan p√§√§t√∂ksenteossa.
Mäntsälän kunnassa oli jätetty 7.4.2014 kuntalaisaloite uimahallin rakentamiseksi kuntaan. Aloitteen oli allekirjoittanut 1086 allekirjoittajaa, joka on n. 7% äänioikeutetuista kuntalaisista. Em. aloitteen myötä kuntalaisten toive uimahallin rakentamisesta on ollut selkeä ja liikuntalain hengen mukaisesti kuntalaisten tahdonilmaisua tulee kunnioittaa kunnan päätöksenteossa.
Ponnessa lisätään, että em. kuntalaisaloitteen huomioimisen lisäksi tulee jatkossakin kehittää kuntalaisten osallisuutta ja kuulemista liikuntapalveluiden kehittämisen suhteen. Kunnassa tulee tehdä yhteistyötä eri toimialojen kesken aiempaa tiiviimmin siten, että maankäyttö, tekninen toimi, perusturva ja sivistyspalvelut yhdessä kehittävät ja kartoittavat liikuntapaikkoja, liikuntamuotojen monipuolisuutta, liikuntarakentamista ja monimuotoisen liikunnan mahdollistamisen edistämistä.

Valtuustoaloite Mäntsälään uimahalli / 2014

Mäntsälä on Suomen asukasluvultaan suurin kunta, jossa ei ole uimahallia. Aloitteen tarkoituksena on saada Mäntsälään uimahalli. Aloitteessa esitetään mm. uimahallin rahoituksen selvittämistä ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä uimahallista.

Valtuustoaloite 27.5.2013 tilapäistä lastenhoitoapua tarjoavan palvelun saamiseksi Mäntsälän kuntaan

Mäntsälässä on ollut huonosti saatavissa perheille ulkopuolista tilapäistä lastenhoitoapua. Palvelun tarve oli ilmeinen ja sen puute rasitti perheitä kohtuuttomasti. Kirjailemassani aloitteessa tarkoitettiin nimenomaan luotettava edullista ostopalvelua kuntalaisille Рyksityisten kodinhoitofirmojen taksat ovat liian kovia perheille.
Aloitteessa halutaan olla lapsiperheiden ja nuorten asialla. Näillä em. perusteilla aloitteessa ehdotettiin, että Mäntsälä selvittää kuntakumppanuutta jonkin edullisen ja luotettavan kolmannen sektorin toimijan kanssa ja tekee sopimuksen lastenhoitopalvelun tarjoamisesta kuntalaisille.

Aloitteen jälkeen Mäntsälä solmi yhteistyösopimuksen MLL Uudenmaan piirin kanssa ja kunnassa tarjottiin joitakin vuosia MLL lastenhoitajavälitystä sekä koulutettiin MLL lastenhoitajia yhteistyössä MLL Uudenmaan piirin ja Mäntsälän kansalaisopiston kanssa.

Sinua varten suurella sydämellä #siksiHeli <3

Kommentit

Jätä kommentti