Lasten oikeudet ja perheiden tuki

Lapsen oikeuksien viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen tunnettuutta

– erittäin tärkeä asia.

Lapsissa on tulevaisuus. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus turvalliseen ja hyvään elämään. Lapsen oikeuden toteutuminen on aikuisen velvollisuus. Meidän aikuisten tulee pitää lasten puolia ja varmistaa lasten sekä lapsiperheiden näkökulman huomioiminen päätöksenteossa sekä jokapäiväisessä toiminnassamme.

Aina lapsen oikeudet ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla – varsinkin maailmalla on suuria eroja tässä. Meidän päättäjien tulee pitää kiinni suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta sekä edelleen kehittää sitä. Tehkäämme pitkäjänteistä työtä epäkohtien korjaamiseen sekä paremman huomisen puolesta.

Tarvitaan konkreettisia tekoja, päätöksiä sekä epäkohtien esille tuomista. Tarvitaan myös avointa keskustelua sekä yhteistyötä läpi puoluerajojen asioiden ratkomiseksi.

On tärkeää että huolehdimme heikommasta ja pidämme huolta siitä, että tukitoimet ovat riittäviä, oikea-aikaisia sekä helposti saavutettavissa.

Lasten ja perheiden puolesta

#siksiHeli❤️

Kommentit

Jätä kommentti