Oikeudenmukaisia tekoja luonnon hyväksi

Oikeudenmukainen siirtymä – Luonnon suojelu ja ilmastonsuojelu on tärkeää, jotta säästämme luontoa myös tuleville polville.

Maapallon kantokyvyn rajat on monelta osin ylitetty. Ilmastonmuutos ja luonnon varojen ylikuluttaminen uhkaavat. Siksi meidän tulee ajaa päästöjä alas ja pysäyttää luontokato. Samalla on kuitenkin varmistettava, että ihmiset kokevat muutokset ja toimenpiteet oikeudenmukaiseksi.
Meidän tulee tehdä oikeita toimia ja päätöksiä luonnon hyväksi, mutta ne tulee tehdä reilulla tavalla huomioiden vaikutukset niin ihmisten arkeen, yritysten toimintaan, Suomen kilpailukykyyn ja elinvoimaan kuin muuhunkin kokonaisuuteen.

Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet on laadittu yhteistyössä ay-liikkeen, ympäristö-, kehitys-, ja sosiaalialan järjestöjen, kirkon sekä maataloustuottajien kanssa.
Tutustu periaatteisiin tästä

Kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmaston lämpeneminen ja sen mukanaan tuomat lisääntynyt kuivuus, metsäpalot, vaaralliset myrskyt ja tulvat ovat heikentäneet jo nyt ihmisten elinolosuhteita ja terveyttä. Ihmiskunnan on siirryttävä nykyisestä luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilitalouteen perustuvasta yhteiskunnasta kohti planeetan rajoja kunnioittavaa, ekologisesti kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Tätä muutosta kutsutaan ekologiseksi siirtymäksi.

Hallittu ekologinen siirtymä edellyttää oikeudenmukaisuuden huomioimista. Haluan olla reilu ja tehdä reiluja päätöksiä laajasti eri näkökulmia huomioiden.
Olen eduskuntavaaliehdokkaana sitoutunut omassa toiminnassani sekä vaikuttamistyössäni noudattamaan oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita – lue lisää tästä

Haluan säästää luontoa ja maapalloa lapsillemme ja tuleville sukupolville. Huomiseen vaikuttavia päätöksiä tehdään tässä ajassa ja jäljet näkyvät sitten vasta tulevina vuosina – siksi on vastuullista kantaa huolta myös huomisesta meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi.

#arkijärkeäeduskuntaan
Sinua varten suurella sydämellä – valitse #siksiHeli

Kommentit

Jätä kommentti